Phương pháp Render nhanh mà chất lượng không đổi 100% trong V-Ray SketchUp. Tiết kiệm hơn nửa thời gian
By Phan Thức

Phương pháp Render nhanh mà chất lượng không đổi 100% trong V-Ray SketchUp. Tiết kiệm hơn nửa thời gian

25-5-2017  |  Video  


Giải thích bản chất thông số IRRADIANCE MAP, LIGHT CACHE, CAUSTICS

Phương pháp render nhanh mà chất lượng không đổi 100% trong V-Ray Sketchup 

Thời lượng với gần 01h các bạn sẽ hiểu rõ bản chất các thông số tính toán quá trình bật nảy ánh sáng trong Vray Sketchup, và từ đó đưa ra được nguyên lý sử dụng sao cho phù hợp và hiệu quả nhất, đúc kết được một phương pháp giảm thời gian render tối thiểu mà chất lượng hình ảnh không hề thay đổi, Phương pháp này áp dụng cho cả Vray 2.0 và 3.4 
Thực hiện: GV.KTS Phan Thức 
Trung tâm đào tạo đồ họa SketchUp chuyên sâu SUedu 
Trích dẫn của tác giả : "Đây là một trong rất nhiều các phương pháp cũng như các thông số tính toán ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian render. Tuy nhiên nó được cho là phương pháp tối ưu nhất cho một file đã hoàn thiện. Các phương pháp khác tôi sẽ đề cập trong các video tiếp theo. Ý nghĩa thuật toán mà tôi giải thích sẽ khác với một số giáo trình mà các bạn đã tham khảo trên mạng. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ dễ hiểu nó một cách đơn giản nhất tới người sử dụng."

;

Tags: 

Bài viết khác

Bình luận