By Sketchup Phan Thức

Sketchup and Modeling - Dubai Towers

28-6-2014  

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3yYB61l428Y

DUBAI TOWERS

Location: 
Dubai, UAE
Client: 
Sama Dubai
Team: 

Project done while at tvs_design

Date: 
2006-2008

tower elevations and sections

street perspective

podium perspective

View more >> http://www.fluxarchitecture.com/project/dubai-towers-dubai

Video khác

Bình luận

About Us

Cộng đồng Sketchup Việt Nam được thành lập từ 04/2014 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến Sketchup. Các bài viết, mô hình hoàn thiện được đóng góp và xây dựng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Contact US

Website: www.sketchup.vn

Fanpage: fb.com/sketchupVietNam

Group: fb.com/groups/vietnamsketchup

Email:sketchupvietnam@gmail.com

Hotline: 0969.439.656

FIND US ON FACEBOOK