Vietnam Country House - Phong Thuận
By Phong Thuận

Vietnam Country House - Phong Thuận

21-7-2014  |  Nổi bật  


Phong Thuận chia sẻ đây là ngôi nhà 14 năm về trước của gia đình. Phong Thuận hoàn toàn dựng lại theo trí nhớ. Một tình cảm đặc biệt dành cho ngôi nhà cũ đầy kỷ niệm.

Trong tác phẩm 1 số model sử dụng lại của cộng đồng để làm phong phú và phù hợp với bối cảnh không hoàn toàn dựng 100%. Cám ơn Phong Thuận đã chia sẻ model làm giàu và phong phú model cho cộng đồng Sketchup Việt Nam.

Link download: http://www.mediafire.com/download/9ups7cj7w8naui1/[sketchup.vn]Nha-nong-thon-PhongThuan.rar

 

 

 

 

Bài viết khác

Bình luận