Bedroom #1 - Tori Kachi
By Tori Kachi

Bedroom #1 - Tori Kachi

21-8-2014  |  Thư viện download  


Model phòng ngủ rất đẹp, nhiều thư viện cho các bạn tham khảo. Cám ơn Tori Kachi đã tích cực chia sẻ model cho cộng đồng Sketchup Việt Nam

Model sketchup 2014 + Vray 2.0 + Picasa 3

Link download: http://www.mediafire.com/download/9jnmeookm2t6l2r/%5Bsketchup.vn%5DBedroom-01-Tori-Kachi.rar

for SU2013: http://www.mediafire.com/download/4108ss974kvti93/%5Bsketchup.vn%5DBedroom-01-Tori-Kachi_SU2013.rar

If you wish to contact Tori Kachi you can do so by clicking HERE 

View more >> http://sketchup.vn/news/ShowPostsByTag.aspx?tags=Tori+Kachi

Bài viết khác

Bình luận