Bộ sofa convert từ max sang sketchup tuyệt vời - by Đức Long
By Đức Long

Bộ sofa convert từ max sang sketchup tuyệt vời - by Đức Long

4-10-2014  |  Thư viện download  


Chất lượng từ max nhưng vẫn nhẹ nhà với SU 

Cám ơn bạn Đức Long đã chia sẻ bộ model

Link download: https://drive.google.com/file/d/0BwVFVPX7S02yWFBkSFJKMHBTX1E/edit?usp=sharing

Bài viết khác

Bình luận